Trivselregler

2018-08-30

V 1.3

HSB:s Bostadsrättsförening

Kjellstorp

i Helsingborg

Trivselregler (pdf)

 
Vi hälsar er hjärtligt välkomna till er bostad och hoppas att ni kommer trivas i vår förening som består av 338 lägenheter.  
För att allting skall fungera på bästa sätt i vårt gemensamma boende vill vi i styrelsen upplysa om en del viktiga saker i detta informationshäfte som snabbt kan hjälpa dig komma tillrätta. 
 
Skulle du ha några funderingar som inte finns besvarade här i, kan du kontakta oss på något av följande sätt: 
• HSB på 042–199500, fråga efter förvaltaren för Kjellstorp  • Maila till: styrelsen@hsbkjellstorp.se  • Besöka områdeskontor, öppettiderna hittar ni här i informationsbladet   
 
Återigen, varmt välkommen hit och lycka till med din nya bostad! 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen Brf Kjellstorp 
 
 
 
PRAKTISKA ANVISNINGAR OCH TRIVSELREGLER FÖR BOENDE OCH BESÖKANDE 

 

Avfallspåsar

Bruna papperspåsar till organiskt avfall kan hämtas i soprummen. 

Balkong 

För att det ska se trevligare ut när vi hänger tvätt på tork eller vädrar behöver det hänga så långt ner som möjligt på ett klädstreck.  

Matlagning med kolgrillning är inte tillåtet på balkongerna.

Det är viktigt att ta hänsyn till dina grannar så att du inte stör dem.

Matning av fåglar och andra djur får inte förekomma på grund av att det drar till sig ohyra som till exempel råttor och möss.

Tänk också på att cigarrettrökning från balkong kan upplevas störande av dina grannar. Balkonglådor får inte placeras på utsidan av balkongen.

Färg till panel som skall vara vit eller i gårdsfärg, finns att hämta hos bovärd på områdeskontor.  

Barnvagnar 

Föreningen tillhandahåller inte med extra utrymme för barnvagn eller annan förvaring. På grund av brandrisk ber vi er därför att placera detta i ert lägenhetsförråd.

Bastu 

Hittar du i kvarterslokalens källare. Tiderna för öppethållande: 
Familjebastu, bokningsbar tid tisdagar & onsdagar 16.00-22.00  Dambastu (Allmän) torsdagar 16.00-22.00  Herrbastu (Allmän) fredagar 16.00-22.00 

Besöksparkering 

Besöksparkering finns vardagar mellan 09.00-15.00 på vardera parkeringsplats. Besökande övrig tid hänvisas till parkeringen som finns längs med Dalhemsvägen, nedanför hus 43 och 17. 

Cyklar  

När du ska parkera/placera din cykel, använd cykelställen som finns tillgängliga på gården eller ditt lägenhetsförråd. Det finns även cykelförråd i hus 23 och 51. Nyckel dit kan kvitteras ut på områdeskontoret under ordinarie expeditionstid.

 
Entréer och trapphus 

Var rädd om målning och inredning i trapphusen. Var noga med att se till att entrédörrarna alltid är stängda med tanke på säkerheten och ventilationssystemet.

För att undvika olyckor och störning är det inte tillåtet att ha trapphuset som lek- och uppehållsrum. Dörrarna hålls låsta dygnet runt. Inga föremål ska stå i entréer och trapphus. Eftersom det utgör en brandrisk kommer det att forslas bort och kastas.  

 
Felanmälan 

Föreningen är ansluten till HSB:s Fastighetsservice med personlig service dygnet runt.  Anmälan om fel skall göras på 042–199590 eller via https://www.hsbnvs.se/felanmalan/ Observera att vissa åtgärder efter felanmälan sker på bostadsrättshavarens bekostnad i enlighet med föreningens stadgar. Begär besked före åtgärd!


Festlokal

I kvartershus Festlokal finns med kök som varje medlem har möjlighet att hyra. Lokalens adress är Dalhemsvägen 35D. Lokalen får disponeras ett dygn mellan 12.00 till 12.00 och är anpassad för c:a 35-40 personer. För att boka lokalen vänder man sig direkt till bovärd under ordinarie expeditionstid. Endast boende får hyra lokalen. För att säkerställa att detta följs krävs legitimation vid bokningstillfället. Aktuella priser kan Du se på uppslaget i Ditt trapphus.

 
Fönster 

Rengör och smörj alla rörliga beslag regelbundet. Låt aldrig ett fönster stå öppet när det regnar eller under längre tider vid kall väderlek. Filter till vädringsluckan finns att köpa på områdeskontoret. Det är förbjudet att utföra någon form av åverkan på fönsterkarmar, fönsterbågar eller fönsterbleck. Endast rengöring med vatten och rengöringsmedel är tillåtet. 


Förlust av nyckel eller passagebricka 

Om Du hittar en nyckel lämnas denna/dessa lämpligen i föreningens postlåda utanför områdeskontoret. Bostadsrättsföreningen har ett låssystem som är spärrat hos anlitad låssmed. Nyckel beställs via HSB på 042-199500 eller via e-post: info@hsbhbg.se

Till varje lägenhet hör 4 st. nycklar, 2 st. passagebrickor till soprum/tvätt samt 2 st. nycklar till postfack. Här går det även bra att beställa låscylindrar om så önskas, detta till föreningens faktiska kostnad. 

Förråd 

Önskas extraförråd kontaktas HSB på 042-19 95 31. Tänk på att av säkerhetsskäl råder det förbud mot all förvaring av brandfarliga vätskor i källarförråd, lägenhetsförråd och garage.  

Försäkringsfrågor 

I händelse av vattenskada eller annan skada i lägenheten, som kan kopplas till föreningens försäkring, kontakta förvaltare omgående.

 
Förvaltare  

Förvaltare når Du via HSB:s växel, 042-19 95 00. Observera att felanmälan görs till, 042-19 95 90. 

Garage 

Kallgarage finns att hyra. Till garagen är det separat kö. Kontakta HSB på 042-19 95 31 för vidare upplysningar. Garagen får endast användas till bil eller motorcykel – inte som förråd. 
 
Gårdarna 

Är till för alla som bor här och skall fungera som en lugn oas för alla boende. Vi ansvarar gemensamt för god trivsel att vi inte skräpar ner på gården eller förstör i planteringarna. Tänk också på att din hund skall vara kopplad i bostadsområdet.  

 
Hemsida 

Föreningens hemsida är www.hsbkjellstorp.se där man bl.a. kan se planritningar, fastighetsbeteckningar, samt se föreningens stadgar. Genom att scrolla längst ned på hemsidan översätts den, på ca 3 sekunder, till 104 olika språk efter läsarens enskilda behov.

Inomhusmiljö 

Hög ljudnivå i lägenheten kan störa dina grannar. Därför är det inte tillåtet att ha TV eller stereo på hög ljudnivå mellan kl. 22.00 - 06.00. Detta gäller generellt, men vid undantag kan reglerna tänjas.

För att undvika onödig irritation, kontakta dina grannar och förvarna vid en större fest. Hänsyn ska alltid tas. Alla former av störande ljud ska anpassas så de stör i så liten grad som möjligt. Detta gäller även vid lägenhetsrenoveringar.

Vardagar ska renoveringar upphöra 20:00. Lördag, söndag och helgdagar skall inga långvariga renoveringsarbeten förekomma. Skulle du behöva dra över tiden något, ta kontakt med dina grannar.

 
Internet 

Internetuppkoppling kan ske via Bredbandsbolaget (uttag i hall eller sovrum) eller Com Hem (uttag i vardagsrum). Varje enskild bostadsrättsinnehavare tar hand om sina kontakter med den valda leverantören. 


Källargångar 

Var rädda om målning och inredning i källargångar. Var noga med att se till att dörrar är stängda med tanke på säkerheten. Lek och uppehåll i källargångar är inte tillåtet här heller. Föremål som står i källargångarna och på våningsplanen kommer att forslas bort av säkerhetsskäl.

Moped – MC 

Får inte förvaras i lägenhetsförrådet. Det finns ett mindre antal parkeringsplatser avsedda för moped/mc att hyra i garaget för bättre förvaring. Parkera inte ett registrerat motorfordon inne på gården. Kontakta HSB på 19 95 31 för hyra av p-plats.

 
Månadsavgift 

Skall vara betald sista vardagen innan månadsskiftet, alltså i förskott. Försenad inbetalning orsakar föreningen ränteförluster och kostnader. Upprepad försening av inbetalning kan innebära att nyttjanderätten till lägenheten förverkas. Om inte månadsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 


Ohyra 

Om ohyra upptäcks i lägenhet eller i förråd kontaktar var bostadsrättsinnehavare själv Anticimex som föreningen har avtal med. Se anslag i trapphus. 


Ombyggnad av lägenheten 

Skall utföras enligt föreningens gällande stadgar. Kontakta förvaltare vid frågor.

 
Områdesbevakning 

Området blir flera gånger varje natt ronderat av väktare för att vi ska få en tryggare boendemiljö.


Områdeskontor

Öppet helgfria onsdagar kl. 16.00 - 18.00. Telnr 042 – 15 33 45.

Parabolantenn

Det är förbjudet att montera upp parabolantenn på fasad, balkongfronter eller utanför fönster m.m. Kontakta förvaltaren för ytterligare information.   


Parkeringsplats  

Parkeringen är bevakad av Addici. För att få stå parkerad på någon av parkeringsplatserna som tillhör föreningen gäller det att Du har ett parkeringstillstånd liggande väl synligt i fordonets framruta.

På föreningens parkeringar är det endast tillåtet att parkera personbil. Husbilar, husvagnar eller dylikt kommer att beläggas med en kontrollavgift, likaså personbil utan giltigt tillstånd. Kontakta HSB på 042-19 95 31 för hyra av garage eller mc/mopedplats. 
 
Parkeringsförbud 

Gäller på infarter till gårdar, innergårdar, gångvägar och uppfarter till källsorteringshus. Ska du renovera eller behöver anlita hantverkare för annan åtgärd och de behöver ha bilen tillgänglig, är det tillåtet under arbetets gång. Dock får inget fordon ställas så att det förhindrar eventuell utryckning, till exempel framför en bom.

  
Postbox

Finns i trapphuset för postutdelning. Luckan öppnas med för detta avsedd nyckel. Vid avsägelse av reklam kan man själv ändra den röda delen av etiketten på luckan. Det är inte tillåtet att klistra egna lappar eller etiketter på boxen.

 
Renovering 

Då ett kommande stambyte planeras inom de närmaste åren, rekommenderas boende till att inte påbörja renovering av sina badrum! Ett stambyte innebär att badrummen kommer att demonteras för att därefter byggas upp på nytt. Den som trots detta ger sig in på att renovera erhåller ingen kompensation för detta.

 
Rökförbud 

Med hänsyn till boende som är allergiska mot tobaksrök, är rökning inte tillåten i alla allmänna utrymmen så som trapphus, tvättstugor, källargångar m.m.

  
Sophantering 

Vi tillämpar källsortering av sopor i föreningen. Detta innebär att förpackningar av glas, papper, plast och metall skall vara väl rengjorda innan de kastas i särskilda behållare som finns i våra källsorteringshus. Här finns även batteriholk samt behållare för lysrör och glödlampor.  

I källsorteringshus vid 51:an (långsida) finns även separat rum för grovsopor där boende kan lämna uttjänta möbler, mattor, utegrillar, cyklar liksom elektronikskrot som tv, stereo och dammsugare.

Däremot åligger det var och en att själva borttransportera t.ex., kyl och frys, toastol, badkar, duschkabin, väggfast garderob och köksinredning. Avfall som t.ex. byggnadsavfall, målarfärg, farligt avfall, bildelar m.m. är heller inget som föreningen hanterar utan detta måste du själv transportera bort till andra insamlingssystem i kommunen. I samband med storstädning, utrensning, överlåtelser m.m. där en större mängd möbler och ägodelar ska kastas är respektive bostadsrättshavare skyldiga att själva ordna med borttransport. 

 
Dessa regler är skapade för att minska grovsopskostnaderna. Om boende ignorerar reglerna kommer ersättningskrav att skickas ut. 

Gångdörr öppnas med lägenhetsnyckel mellan 05.30 och 23.00. I soprummen förvaras även ”bruna påsar” till organiskt avfall. 

Stadgar 

Kan hämtas på områdeskontoret eller laddas ner från hemsidan. 
 

Styrelse

Uppgifter på ledamöter och förtroendevalda finns anslaget i trapphus samt på föreningens hemsida. 

Meddelande till styrelsen kan Du lägga i brevlådan som finns utanför områdeskontoret. Alla skrivelser eller brev måste vara undertecknade med namn och lägenhetsnummer, detta måste vara läsbart för att styrelsen ska kunna behandla ditt ärende/önskemål. Styrelsen kan du även nå på e-post: styrelsen@hsbkjellstorp.se


Trafikbom 

Finns till varje gård och öppnas med lägenhetsnyckel. Bommen måste fällas igen för att nyckeln ska kunna tas ut ur låscylindern.

 
Trafikregler 

Bostadsrättsföreningens mark är enskild mark där föreningen kan bestämma huruvida fordonstrafik eller annan motortrafik får äga rum.


Trapphus  

Dörrmatta och upplag av skor är inte tillåtet att ha utanför din lägenhetsdörr. Anlitad brandinspektör uppmanar återkommande om detta vid de tillsyner som regelbundet utförs. Dörrmattor m.m. kommer därför att forslas bort utan ytterligare uppmaningar eftersom dessa utgör en brandrisk.

 
Tvättstugor 

Föreningen har 10 st. tvättstugor varav 1 st. är anpassad för grovtvätt. Den finns i kvarterslokalens källare. 
Övriga tvättstugor finns: 

1 st. i kvarterslokalens markplan, denna är handikappanpassad 

4 st. i källaren på hus 23 

4 st. i källaren på hus 51 

Dörrarna är märkta "tvättstuga" samt nummer 1-4 och Du får använda din passerbricka för att öppna dörren. Bokning görs med brickan via de terminaler som finns uppsatta vid tvättstugorna. Vid fel i tvättstugan, ring genast till felanmälan 042-19 95 90.

Följ de anvisningar som finns anslagna i tvättstugorna. För den gemensamma trevnadens skull, gör rent utrustningen och lokalen efter dig. Lämna alltid tvättstugan i det skick Du själv önskar finna den i samt var noggrann med att stänga fönster efter avslutat tvättpass. Tvättmedelskartonger och annat skrymmande får inte kastas i sopsäcken i tvättstugan utan ska kastas i respektive kärl för sortering i sophusen. 

Uteplats

Boende med balkong på bottenvåningen har möjlighet att göra en uteplats på ytan i anslutning till balkongen. I samband med att detta sker upprättas ett nyttjanderättsavtal där det regleras vad som gäller beträffande skötsel, hur man får plantera etc. Uteplatsen tillhör inte lägenheten utan är föreningens mark som boende disponerar i enlighet med nyttjanderättsavtalet. Föreningen äger alltså rätt till tillträde vid underhåll och renoveringar.

 
Uthyrning i andra hand 

Kontakta HSB på 042-19 95 00 för ytterligare information. Uthyrning som inte är godkänd kan medföra att nyttjanderätten av lägenheten förverkas. 


Vatten/El 

Var sparsam med el och vatten, särskilt varmvattnet. Eventuella arbeten inom VVS och EL måste utföras av fackman. Planerad vattenavstängning får endast utföras vardagar måndag till fredag mellan kl. 8.00–16.00, samt meddelas HSB:s felanmälan på 042-19 95 90. Anslag om planerad vattenavstängning måste också sättas upp i berörda trappuppgångar och då lämpligen dagen innan.

  
Ventilation 

Lägenheten har utsug via centralfläkt i kök och badrum. Följ anvisningarna vid rengöring av köksfläkt. Kontakta alltid förvaltaren före inköp av ny köksfläkt för att undvika onödiga kostnader. 

Det är förbjudet att installera fläktar i badrum. Tilluft sker genom springventiler i fönster som alltid ska vara öppna (gäller ej vädringslucka). Dessa ska regelbundet rengöras för att erhålla bästa komfort i lägenheten.

 
Årsstämma  

Samtliga medlemmar kallas till årsstämman, som normalt infaller i början av januari månad. Motioner till stämman skall lämnas till styrelsen senast den 31 oktober året innan.

 
Överlåtelse 

Planerar Du att sälja din lägenhet – kontakta då snarast HSB på 042-19 95 31. 


Övernattningslägenhet 

För föreningens medlemmar finns möjlighet att hyra övernattningslägenhet, som finns i hus 39.   Här finns sängplatser för fyra personer, dusch, WC samt mindre kokvrå med porslin.  Aktuella priser kan Du se på uppslaget i Ditt trapphus. Vänd er till områdeskontoret för bokning av övernattningslägenheten. Medtag legitimation.  
  

Styrelsen Brf Kjellstorp    

Logga in