Nr 1

Kjellstorpsbladet      nr 1 januari 2020

 

Årsmötet:

Styrelsen vill tacka alla som deltog på stämman 7/1.  Trevligt att så många visade sitt intresse för föreningens framtid och kom på mötet. På stämman avgick den gamla styrelsen och en ny tillsattes.

Den nya styrelsen består av:

Helena Numminen  Ordförande                                                                                      Mats Fivesdal   Vice ordförande                                                                                  Mikael Lihnér   Sekreterare                                                                                            Henrik Hedberg   Studieorganisatör                                                                            Bodil Alm  Ledamot                                                                                                                 Tomas Ivarsson  Ledamot                                                                                            Visar Albayrak  Ledamot

Den nya styrelsen tackar den avgående styrelsen för allt god jobb.

 

 

Skrivelser till styrelsen:

Alla som vill komma i kontakt med styrelsen ombedes göra det skriftligt och lägga den i föreningens brevlåda vid bovärdskontoret då styrelsemejlen inte för tillfället fungerar.

 

Förråd och garage:

Finns flera förråd och garage att hyra. Är du intresserad kontakta HSB.

 

 

Stambytet:

Styrelsen håller på att sätta sig in i vad stambytet innebär och när det blir. Så fort vi fått veta mer om detta så kommer medlemmarna att få information.

 

 

Gårdsmöten:

Den är styrelsens målsättning att ha god kommunikation med medlemmarna. Därför kommer det bli gårdsmöten på våren där alla kan komma och ställa frågor och utbyta tankar med styrelsen.  När detta blir meddelas senare i Kjellstorpsbladet.

 

 

Nu går vi mot ljusare tider och fortsatt trevlig vinter

Önskar styrelsen.

 

 

 

Logga in