Kjellstorpsbladet

NR. 9-2019

 

 Ladda ner som PDF

 

Expeditionstider

Nu har vi återgått till normala öppettider igen på Bovärdskontoret. Onsdagar helgfria dagar mellan kl.16.00-18.00.

 

Garagebesiktning

En översikt av samtliga garage har gjorts och resultatet av detta visade sig vara riktigt bra! Det fanns i ett par fall lite för många däck som förvarades i garaget, det är bara tillåtet att ha 4 st däck per garage enligt brandmyndigheten.

Även trapphusen och lägenhetsförråden har man kontrollerat. Fortfarande finns det på sina håll cyklar som förvaras i trapphusen, detta är inte tillåtet p.g.a. brandrisk. Endast rullatorer får placeras i trappan i de ringar som är till för ändamålet. I lägenhetsförråden får inget placeras utanför de låsbara nätdörrarna.

 

Uteplatser

Några i styrelsen gjorde en rundvandring på området för att se hur återställningen av uteplatserna har gått. En del boende har lyckats väldigt bra med att få fina och trivsamma uteplatser andra har gjort mindre insatser och en del inga alls. De som har de mest stökiga uteplatserna kommer att få en skrivelse om en snar åtgärd. Vi vill också påpeka att 20 cm av gräset som växer på utsidan av ert staket runt uteplatsen åligger den boende att själv klippa.

 

Soprummen

Nu ser soprummen slarviga ut igen! Det kan sägas många gånger att detta slarv kostar föreningen mycket extra pengar. Du får själv vara med att betala för detta!!!

 

                                                               

Ni som ännu inte tagit del av Comhems gruppavtal kan fortfarande göra det genom att ringa deras kundtjänst 0775-17 17 20 där ni får hjälp och svar på ev. frågor. Kostnaden för bredband och telefoni bas ingår i månadsavgiften till föreningen och man betalar inget till Comhem.

 

Renoveringsarbete

Styrelsen har full förståelse för att våra lägenheter ibland är i behov av en större eller mindre förbättring. Dock vill vi påminna om vad som står i våra TRIVSELREGLER under rubriken ”Inomhusmiljö”:

Vardagar ska renoveringar upphöra kl.20.00. Lördag, söndag och helgdagar skall inga långvariga renoveringsarbeten förekomma. Skulle du behöva dra över tiden något, ta kontakt med dina grannar eller sätt upp ett anslag i trappan.

Om man upplever störande renoveringar är det alltid en bra idé att lugnt och sakligt tala med sin granne. Skulle ett sådant samtal inte räcka, bör man göra en s.k. störningsanmälan till vår förvaltare eller ring på tel:042-19 95 00.

 

 

DAGENS TIOTUSENKRONORSFRÅGA……

….rör trädgårdsfållan. Varför sätter man plastsäckar med trädgårdsavfall i fållan i stället för att tömma säcken och ta denna med sig och kasta den på lämpligt ställe, förslagsvis i soprummet???

 

Motioner till stämman

Nu är det dags att lämna in motioner till stämman. Sista dagen att lämna in är 31/10. Läggs i brevlådan vid bovärdskontoret.

 

Glöm inte att stänga entrédörrarna, nu är det råttornas tid att vilja komma inomhus!

 

Det var allt för denna gången!

Styrelsen önskar en skön höst!

 

           

Logga in