Kjellstorpsbladet

Nr 7-8-2019

Ladda ner som PDF

 

Vatteninträngning på balkonger

Efter den senaste tidens myckna regnande har en del boende kanske fått in vatten på sina balkonger. Om så är fallet ringer man till HSB och gör en felanmälan på 19 95 00 som då vidarebefordrar ärendet till NCC som i sin tur kontaktar berörd boende.

 

Trädgårdsfållan

I vår trädgårdsfålla, som enbart är avsedd för växtavfall från uteplatser och trädgårdar, har det påträffats kassar med matavfall vilket dragit råttorna till sig och detta blir en stor sanitär olägenhet!

Det har även upptäckts en råtta i källargången i 51an. Det är viktigt att man ser till att entrédörrar och källardörrar hålls stängda!

 

Urinering på området

Det har framkommit att barn har kissat i buskar och rabatter på lekplatser och lite varstans. Detta är självklart inte tillåtet, och enligt svensk lag är det ett brott som går under rubriken ”förargelseväckande beteende” och kan medföra böter. Det är en skyldighet som åligger varje förälder att upplysa sina barn om att komma hem och gå på toaletten när behovet uppstår.

 

Askkoppar

Alla askkoppar som är placerade på vårt område kommer att plockas bort efter att den nya lagstiftningen om rökförbud trätt i kraft. Ett undantag är den stora askpelaren vid festlokalen men den kommer att placeras lite vid sidan av. Rökförbudet hos oss gäller vid lekplatser och utanför entréer. I gångarna på området är tillåtet att röka dock ej att kasta fimpar!

 

Park & Mark

En jättestor eloge och ett fång av rosor ger vi till våra duktiga trädgårdsarbetare på Park & Mark som har gjort ett fantastiskt jobb med att återställa allt efter byggröran! Stort Tack!!!

Det var allt för denna gången!

Styrelsen önskar en skön sensommar!

Logga in