Kjellstorpsbladet

Nr 5-2019

 

Ladda ner som PDF

 

Skrivelser/meddelande till styrelsen

Som vi tidigare påpekat är det av största vikt att alla meddelande till styrelsen, som läggs i brevlådan vid bovärdskontoret, undertecknas med namn och lghnr. I annat fall är det omöjligt att få ett svar från styrelsen då vi inte vet vem som skrivit och inte vet vem som ska få sitt meddelande besvarat.

 

Åtgärd av inglasning

Kontrollera noggrant era brevlådor efter info gällande era balkonger på andra våning som ska åtgärdas. Se till att ni är hemma vid angivet datum och tid som ni får i infobladet. Är ni inte hemma, lämna fullmakt att vederbörande får gå in med huvudnyckel. Det är av största vikt att Teknova får tillträde till samtliga lägenheter för att minimera eventuella extrakostnader. Extra kostnad för återgång till lägenhet betalas av boende. Åtgärden består av ändtätning samt ny profil på er inglasning med början v. 21-22 på blåa området, röda området v.23-24, samt gröna området v.24-25.                                                                                                                       För att underlätta arbetet ber vi er att plocka undan gardiner, blommor, möbler etc. ca 1 meter in på balkongen för att de ska kunna utföra planerade åtgärder.

 

Garageavdelning

Nu är alla näten installerade mellan garageplatserna för att om möjligt göra det lite svårare vid inbrott. En del har klagat på att det blir trångt att komma i och ur bilen och vi är medvetna om detta. Emellertid tror vi att denna olägenhet uppvägs av en ökad trygghetskänsla med ett ”eget” garage. .I samband med denna åtgärd har även nya armaturer installerats som tänds och släcks automatiskt och de gamla lamporna har bytts ut mot LED-lampor. Detta kommer att genomföras i samtliga garage och är ett led i vår strävan att sänka föreningens energikostnader.

 

Energideklaration

Som ni kanske upptäckt finns det en liten notis i trapphusets infoskåp som visar vår energiförbrukning. Har ni inte sett den rekommenderas att ta en titt på den. Den visar att vi har en ganska hög energiförbrukning och det vore eftersträvansvärt att få ner denna.

Finns det någon/några som har en klurig idé om hur vi skulle kunna minska denna, tar vi gärna emot förslag som behandlas seriöst av styrelsen. Detta gäller även vattenförbrukningen i området. Lägg ert förslag i brevlådan hos bovärden!

 

Återställning av gårdarna

Det har varit lite klagomål på att det tar tid med återställningen. Park&Mark har kontaktats och de har lovat att sätta mer fart i det hela.

Gröna och röda området är färdigställt.

Det blåa området har påbörjats men det är ju också det största. Håll ut!!

 

Det var allt för nu!

Styrelsen önskar en skön sommar!

Logga in