Kjellstorpsbladet

Nr 3-4

Ladda ner som PDF

 

GÅRDSMÖTEN

Vi har tidigare gått ut med en separat inbjudan till gårdsmöten för alla boende. Det kan vara värt att göra en påminnelse om detta.

 

Måndagen 8 april kl.18.00     GRÖNA GÅRDEN

Tisdagen 9 april kl.18.00        RÖDA GÅRDEN

Onsdagen 10 april kl.18.00    BLÅ GÅRDEN

Plats: Kvartershuset

 

Huvudämnen för mötena kommer att bli en uppdatering i balkongprojektet samt avtalet med Comhem avseende bredband och telefoni. Representant från Teknova kommer att deltaga och svara på frågor från boende angående balkongerna, framför allt om vatteninträngningen och hur detta ska åtgärdas.

Varmt välkomna!

VÅRSTÄDNING

Som tidigare år, kommer vi även i år att placera ut containers vid Kvartershuset för att rensa ut ur förråd och andra utrymmen.

Containers kommer att vara utställda 3-4-5/5. Fredagen 3/5 från kl. 15.00-18.00.

Lördag och Söndag kl. 10.00-14.00. Några från styrelsen kommer att vara till hands.

INBROTT I GARAGE

Nu har det hänt igen! Dyra fälgar mm har stulits! Vi vill uppmana alla boende att inte förvara stöldbegärliga saker i garagen då detta lockar till frestelsen att sno åt sig. Vi försöker nu att hitta en lösning på att försvåra för tjuven, då speciellt i de garagelängor som är helt öppna mellan bilarna.

 

BESÖKSPARKERINGAR

Våra besökare har nu fått utökad tid att parkera. Nya skyltar är uppsatta med tiden 9.00-20.00.

OBS att boende med p-tillstånd inte får parkera på dessa platser under den tiden som har angetts för besökande.

 

Det var allt för denna gång!

Styrelsen önskar en skön vår på väg!

Logga in