Kjellstorpsbladet

Nr.1 2019

Ladda ner som PDF

 

ÅRSSTÄMMAN

Vi vill tacka alla de medlemmar som var med på stämmomötet. Antalet var högt över vad det brukar vara. Dock kunde man önska att mötesdiciplinen hade varit något bättre!

ENKÄT

Som ni säkert har märkt, har samtliga lägenheter med balkong, fått ett frågeformulär i  brevlådan. Detta hoppas vi att så många som det bara är möjligt svarar på. Det är frågor rörande balkongprojektet och allt däromkring. Det är viktigt att vi får in era synpunkter på hur ni har upplevt allt under det gångna året med byggröran omkring oss. Är ni missnöjda med något, fyll i blanketten med namn och lghtsnr. och returnera i det medföljande portofria kuvertet. Även kryssformuläret ska ifyllas och returneras. Därefter görs en sammanställning och utvärdering av hur projektet genomförts.

CONTAINERS

Vi har nu låtit plocka bort de containers som vi kastade byggmaterial o dylikt i under byggperioden. Nu är det den vanliga trädgårdsfållan som gäller att kasta trädgårdsavfall i. Park & Mark har sin egen lilla fålla som enbart är för dem.!!

RENOVERINGAR

Vi vill på det bestämdaste informera om att det inte utgår någon ersättning för renovering av badrum som utförts före stambytet. Även köken kan komma att påverkas av stambytet, därför råder vi er att vänta med att utföra större renoveringar även här. Stambytet beräknas påbörjas under 2020, åtminstone förberedelserna inför stambytet.

PARKERING

Många gånger har vi påmint om att det är förbjudet att parkera precis utanför festlokalen. Denna vändplats är avsedd för utryckningsfordon som ska kunna ta den vägen vid utryckning. Tänk därför på att informera era gäster som ska till festlokalen, om att parkera längs med Dalhemsvägen.

ENTRÈDÖRRAR

Alla portarna är nu översedda av Öbergs så att de ska gå att stänga ordentligt. Du som boende i trappan kan gärna se till att det inte lägger sig grus och snö nere vid portens nederkant som hindrar att den går igen.

KVARLÄMNAD TVÄTT

Kenth, vår Bovärd, har vid tre olika tillfällen hittat högar med kvarlämnad tvätt i hus 23. Han har fått ta hand om tvätthögarna i en plastsäck och förvarar denna i ett förråd. Hur kan man glömma att hämta hem sin tvätt?? Vem vill börja tvätta med golvet fullt av tvätt?? Skärpning!!

HÄR KOMMER STYRELSEN I BILD

Detta är styrelsen som alltid försöker att göra det bästa för boendemiljön och trivseln!

 

                                    

 

SIST MEN ICKE MINST…….

Vi i styrelsen vill tacka vår bovärd Kenth för hans stora insatser under det gångna året och speciellt allt han utförde under balkongprojektets gång. Han är väl värd att rosas!!

 

Styrelsen önskar en behaglig vinter

 

                      

                                  

Logga in