Kjellstorpsbladet

Nr.9 2018

 Ladda ner som PDF

Motioner till årsstämman

Nu börjar vi närma oss tiden för årsstämman och för de som vill framföra sina önskemål, förslag eller synpunkter är det sista dagen att lämna in den 31/10. Motionen/nerna läggs i brevlådan utanför områdeskontoret. Kom ihåg att underteckna, namnförtydligande, och skriva lägenhetsnummer.

 

Elektroniska dörröppnare

Styrelsen beslutade på senaste mötet att installera elektronisk dörröppning för de källardörrar som har nedgång till cykelförråd. Det har visat sig att det är väldigt tungt att ta upp och ned sin cykel och samtidigt hålla dörren öppen. Denna installation berör hus 51 och 23 och kommer att påbörjas i mitten av oktober.

 

Soprummen

Under en så varm sommar som vi haft i år kunde vi märka att det blir mycket odörer i soprum och samtidigt tillhåll för råttor och möss. Därför ska det monteras ett aggregat som puffar ut små doser av ozongas (ofarlig för människor) som tar död på dålig lukt och en gas som råttor och möss inte gillar.

 

Trivselregler

Trivselreglerna är nu reviderade och finns att läsa på Brf Kjellstorps hemsida.För de som hellre läser en upptryckt pappers-version, finns den att hämta på områdeskontoret.

 

Återställning av gårdarna

En mindre delegation bestående av några styrelseledamöter och personal från Park & Mark har gjort en inventering av utemiljön och konstaterat att en hel del bör åtgärdas, succesivt under en längre period. Buskar och rabatter ska bytas ut och fräschas upp på föreningens grönytor. Stora, förvuxna träd ska ansas där de skymmer för de boendes fönster.

 

Balkongbygget

Som ni säkert lagt märke till så fortskrider balkongbygget i rask takt. Nu återstår endast ett fåtal hus att färdigställa. Vi tror på att tidsplanen håller!!

 

Markiser

Om ni tänker att sätta upp markiser, har vi som tidigare meddelat, ett generellt bygglov för hela föreningen. Färgen som gäller är gårdsfärg + vitt eller grått. Färgprover finns för påseende på områdeskontoret. Här finns också den offert med aktuella alternativ som Perstorps Persienn erbjuder. Erbjudandet från Perstorps Persienn gäller under år 2018.

 

Det var allt för nu!

   Styrelsen önskar er en skön höst!

Logga in