Kjellstorpsbladet

Nr. 8 2018

Ladda ner som PDF

 

Viktig information ang. balkongerna

Projektet löper på bra och inom kort står även det röda området klart.

Tidsplanen ser ut att hålla, som det ser ut nu är vi helt klara med den sista inglasningen innan årsskiftet. Redan nu kan man säga att Kjellstorp genomgått en rejäl ansiktslyftning.

Föreningens markytor som råkat illa ut under arbetets gång kommer succesivt att återställas.

De som har nyttjanderätt av marken utanför sina balkonger får erbjudande om att fylla på med matjord och gräsfrö, därutöver är det upp till var och en att bygga trätrall eller plattor eller hur man nu vill ha det.

Vi gör kontinuerligt besiktningar efterhand som balkongerna blir färdiga och naturligtvis dyker det upp frågor och synpunkter under resans gång.

En sådan fråga är, varför det uppstår en nivåskillnad mellan den gamla, avsågade betongplattan och den nya betongplattan.

På de flesta balkonger är skillnaden knappt märkbar, på vissa ser man med blotta ögat en nivåskillnad, i ena eller andra hörnet, på kanske 5-6 millimeter.

Anledningen till detta är att den gamla plattan inte ligger i våg, den lutar alltså lite åt ena hållet. Den nya måste ligga absolut vågrätt eftersom inglasningen annars hade blivit sned, vilket ju inte sett så snyggt ut. Det har diskuterats någon form av utjämning med spackel, men eftersom den nya och den gamla plattan åtskiljs av en rörelsefog som skall kunna ta upp rörelser i plattan så skulle en eventuell spackling av denna nivåskillnad riskera att spricka efter en tid då ett sådant spackel inte tål rörelser. Nivåskillnaden försvinner dessutom inte, den bara planas ut. Eftersom flertalet av boende vill lägga , antingen klickplattor, trägolv eller mattor så kan man i samband med detta jämna ut denna nivåskillnad med distansbrickor eller dylikt.

Vid frågor som rör balkongprojektet, kontakta Magnus Lagesson på NCC ( 0708-493057) eller Marie Sandberg HSB, (042-19 95 06)

 

Hemsidan

Genom att gå in på www.hsbkjellstorp. Kan ni få fram planritningar, fastighetsbeteckningar samt föreningens stadgar. Genom att scrolla längst ner på hemsidan, översätts sidan på ca 3 sek,.till 104 olika språk efter läsarens enskilda behov.

 

Porttelefoner

Eftersom föreningen nu gjort en stor investering i att installera porttelefoner, kan ju inte meningen vara att portarna ska stå upphaspade halva dagar!  Har man småbarn som ska springa ut och in och haspar upp för deras skull, får man faktiskt lösa detta problem på annat bästa sätt! Det har redan hänt att obehöriga personer kommit in i trapphuset och orsakat en del bekymmer.

 

Fimpar

Ett stort problem har uppstått i och med att rökarna inte kan använda sina uteplatser för rökning. Men snälla!! Släng inte fimpar hur som helst vid entréer och vid bänkarna på grönområdena. Besökare som kommer hit tycker att det ser anskrämligt ut! Sopa rent utanför din port!!

 

Grovsoprum

För de boende som inte känner till att vi har ett grovsoprum vid långsidan av hus 51 kan vi återigen påminna om att större elektronik, möbler, kyl, frys och dylikt ska placeras i detta soprum. Vi har sett att spisar har satts innanför dörren till ett vanligt soprum så man nästan inte kommit in.

Containers som står utanför kvartershuset tillhör NCC och får inte användas av boende. Kostnaden för att tömma denna slutade senast på 6800 kr pga att det samlats en massa skräp som boende kastat. Det är vi boende som får betala detta!

 

Expeditionstider

Fr.o.m onsdagen 5/9 återgår vi till ordinarie expeditionstider, alltså

Kl.16.00-18.00 helgfria onsdagar.

 

 

Styrelsen önskar alla en skön och behaglig höst !!

Logga in