KJELLSTORPSBLADET

NR 6-7 2018

Ladda ner som PDF

 

Brandrisk

Som alla säkert uppmärksammat via medier, och som vi själv upplever just nu, råder en enorm värme och torka  därför har ELDNINGSFÖRBUD UTFÄRDATS PÅ ALLA PLATSER, ÄVEN PÅ PRIVATA OMRÅDEN.

Kasta heller inga fimpar i naturen, ta med en burk med vatten att släcka dem i!

 

Bokning av tvättstuga /gym

Det går inte längre att boka tvättstuga och gym via datorn. En uppdatering av det gamla systemet skulle visa sig alltför kostsamt att genomföra i nuläget då vi har så mycket andra kostsamma projekt på gång just nu. Vi avvaktar.

 

Färg till balkong

De som hämtat färg för att måla sin balkong och fått färg kvar ombedes att återlämna

överskottet till bovärdskontoret då den kan täcka en annan grannes behov.

 

Sommaruppehåll

Montaget av inglasningarna är avstannade tom vecka 31. Avspärrade balkonger betraktas som ett arbetsplatsområde även under detta sommaruppehåll och man får inte beträda balkongerna. Ni som bor på bottenplan får givetvis uppehålla er på uteplatsen utanför. Respektera dock att balkongplattan inte skall beträdas.

 

P-tillstånd

Parkeringsvakten från Addici har klagat på att en hel del p-tillstånd sitter lite varstans i bilarna. Tillståndet ska placeras i framrutan vid förarplatsen!

 

Bovärdskontorets öppettider

En liten påminnelse. Bovärdskontoret håller sommartid tom augusti mellan kl.16.00-17.00.

 

Gymmet

Det har funnits önskemål om att gymmet ska vara tillgängligt kl.06.00 på morgonen, då man vill träna innan man går till jobbet. Vi i styrelsen har funnit att detta inte möter något hinder. Så from onsdag 1/8 kan ni träna från kl 06.00. Tänk vad pigga och alerta ni kommer till jobbet!!

 

 

Soprummen

Det har ”möblerats” om lite i soprummen. De bruna matavfallspåsarna är placerade direkt till vänster innanför dörren. De nya kärlen för matavfall öppnas framifrån (Se bilder nedan).

 

Lilla lekplatsen

Då vippgungan har förstörts har vi valt att plocka bort den helt och hållet. Det fanns bultar och skruvar som skulle kunna skada ett litet nyfiket barn. Vi ska ersätta detta redskap med någon annan lekaktivitet, då kanske riktat mot de lite yngre barnen.

 

Meddelande till styrelsen

Vill ni ha något framfört till styrelsen, angående synpunkter på det ena eller andra eller kanske förslag på förbättringar av något, kan ni maila på adressen styrelsen@hsbkjellstorp.se. Ni kan även fortsätta att lägga meddelande i brevlådan vid bovärdskontoret.

 

 

Det var allt för denna gången

Vi längtar nog alla efter lite regn!!

Styrelsen

 

Logga in