KJELLSTORPSBLADET

NR 5. 2018

Ladda ner som PDF

Sommartider på områdeskontoret

Under juni, juli och augusti kommer kontoret vara öppet på onsdagar mellan kl.16.00-17.00. Under veckorna 28-30 kommer kontoret bemannas av styrelsemedlemmar då vår förvaltare har semester.

Fotbollsspel

Det har framkommit många klagomål på barn som sparkar boll mot husgavlarna, särskilt på det blå området. Detta är mycket irriterande för boende som hör alla dunsar inne i lägenheten. Dessutom försöker de att pricka på föremål som sitter monterade på väggarna och gör att de lossnar och ramlar ner.  En boende fick gå ut med skruvmejsel och fästa fast skyltar. Fotboll får man spela på den stora lekplatsen eller på den stora fotbollsplatsen vid gång/cykelvägen. Tala med era barn om detta.

 

Byggställningar

I detta sammanhang vill vi också påpeka att ett antal små barn har fått för sig att klättra upp på byggställningarna som finns lite varstans på området. Detta är ju förenat med livsfara!! Därför vädjar vi till alla småbarnsföräldrar att tala med sina barn om riskerna att klättra på ställningarna!!

NCC containers

Alla containers som är uppställda på vårt område tillhör NCC och ingen boende får kasta avfall i dessa då det innebär en extra kostnad för föreningen. Alltså, bara NCC:s avfall får kastas i dessa.

Balkongspärrar

Som vi många gånger tidigare påpekat är det förbjudet att ta bort spärren som NCC satt upp. Vi måste respektera reglerna som upprättats före byggnationen påbörjades för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt. Hoppas att ni ställer upp på detta!!

 

Köpa – sälja – skänkes

Vi ska på försök göra en ny sida i KB där vi kan köpa, sälja eller skänka saker. En utvärdering kommer att ske för att se hur stort intresset är för denna marknad. Vi bifogar här en blankett som ifylles och lämnas i brevlådan vid områdeskontoret. Önskemålen om vad som säljes, skänkes eller köpes publiceras därefter i nästkommande KB.

 

Köket i kvarterslokalen

Möllers Städ håller som bäst på att storstäda köket i Kvarterslokalen så att det blir fräscht i skåp ock lådor och övriga köksutrymmen. André jobbar lite etappvis med köket för att även hinna med trappstädningen plus detta uppdraget.

 

 

 

Vi har nu haft samtliga tre gårdsmöten som har fallit väl ut. Lite delade meningar kan ju aldrig undvikas -  men i stort genomfördes mötena förhoppningsvis till allas belåtenhet. Positivt med relativt stort deltagarantal.

Parkering på Dalhemsvägen

Inom kort kommer vi att utföra en så kallad slaghackning i slänten mot Dalhemsvägen. Den dagen detta äger rum kan man inte parkera på Dalhemsvägen. Som vanligt kommer vi att sätta upp information om detta på lyktstolparna. Vi ber er uppmärksamma och respektera detta.

 

GDPR

Som de flesta av er säkert lagt märke till har en ny lag som reglerar hantering av personuppgifter trätt i kraft. Eftersom även bostadsrättförening hanterar personuppgifter ser styrelsen över om det är något som vi behöver förändra i våra rutiner. Vi vill dock poängtera att vi redan idag är synnerligen noggranna i vår hantering av personuppgifter och det kommer vi naturligtvis att vara även i framtiden.

Det var allt för denna gången

Styrelsen önskar alla en skön sommar!

 

 

Logga in