KJELLSTORPSBLADET NR 4. 2018

Ladda ner som PDF

 

LOPPIS lördagen 5/5 kl.10.00-15.00 i Kvarterslokalen!

Vi vill påminna om loppisen, kom och sälj vad du vill bli av med. Det finns fortfarande en del lediga bord som kan bokas. Man bokar på områdeskontoret  onsdagar mellan 16.00 -18.00.

Vi bjuder på grillad korv med bröd och en kopp kaffe med kaka för de som så önskar. Kom och delta och få en trevlig lördag!!

 

 

 

Boulebanan

Som ni säkert lagt märke till har det placerats byggplåtar över boulebanan, vilket innebär att den inte kan användas i nuläge. Vi vet inte exakt hur länge dessa ska ligga där men räkna med att fram i mitten av maj ska de nog vara borta.

 

Vårstädning

Containers kommer att ställas ut som vi tidigare aviserat, under fredagen 18/5 15.00-18.00, lördagen 19/5 10.00-14.00, söndag 20/5 10.00-14.00. Några från styrelsen kommer att närvara och vara behjälpliga på plats.

 

Gårdsmöten

Gårdsmöten kommer att hållas 22-24/5 med början med det blå området, därefter rött och grönt område. Mötena kommer att hållas i Kvarterslokalen kl.18.30. Har ni frågor att framföra på mötena, ber vi att ni i god tid lägger lappar med frågorna i brevlådan vid områdeskontoret. En separat inbjudan till mötena kommer i brevlådan.

 

Postboxar

Vår brevbärare på området har klagat på att det klistras på för många hemmagjorda namnlappar på postboxarna. För honom innebär det att han ska läsa igenom alla namn först och därefter förhoppningsvis lägga rätt brev i rätt brevlåda. Det får inte förekomma hemmaskrivna namnlappar, det ska skötas av bovärd och högst två namn. Det ser väldigt slarvigt ut på sina håll med alla dessa tejpremsor hit och dit!

Byggarbetarna

Vid senaste byggmötet framkom att jobbarna hade klagomål på de boendes beteende. Bl. a skulle ett antal personer ställt sig i vägen för de stora maskinerna och på så sätt förhindrat att låta jobbarna komma fram för att utföra sitt arbete. Om det var någon sorts protest eller inte, är oklart.

Ett sådant beteende är helt oacceptabelt! Vi har fått en skrivelse från NCC i våra trapphus som talar om hur vi ska bemöta jobbarna i de stora maskinerna för att underlätta för dem, och sist men inte minst, att undvika olyckor!

Om er balkongdörr blivit spärrad av NCC betraktas uteplatsen som en byggarbetsplats, och man får inte vistas där under byggperioden.

 

Omförhandling av hyresavtal

Ett förtydligande ang. hyresavtalen på förråd och garage. Det rådde en  viss förvirring och ifrågasättande när diskussionen om hyresavtalen skulle höjas.

Vi ska här försöka att redogöra på ett så enkelt sätt det går.

Alla som hyr garage eller förråd har nu fått ett brev från HSB med det nya avtalet.

Vi har bett er att skriva under och returnera i bifogat svarskuvert.

Vi vill härmed förtydliga vilka avgifter som gäller:

Garage som idag kostar 473:- eller 480:- kommer from augusti att kosta 480:-/månad.

Garage som idag kostar 328:- eller 333:- kommer from augusti att kosta 378:-/månad.

Alla garage och förråd kommer fr.o.m augusti att höjas med 15%. Därefter i januari varje år, blir höjningen 1,5%.

Festlokalen

Vid senaste uthyrning av festlokalen inträffade det som absolut inte får hända! Parkerade bilar utanför lokalen stod i vägen för ambulans på utryckning, vilket gjorde att den fick hitta andra vägar för att nå adressen dit  den skulle och därmed blev försenad.

Vi har vid otaliga tillfällen påpekat att det är FÖRBJUDET att parkera i denna vändzon. Om man inte kan leva upp till dessa regler kan man riskera att framöver inte få tillåtelse att hyra lokalen.

 

Det var allt för denna gången

Styrelsen önskar alla en härlig vår!!

 

 

Logga in