Kjellstorpsbladet

Nr. 12- 2018

Ladda ner som PDF

 

GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER TILL ÅRETS VIKTIGASTE MÖTE, ÅRSSTÄMMAN 8/1-2019 KL.18.30

Fyll i blanketten som ni fick tillsammans med kallelsen hur många som kommer per familj och lämna denna i brevlådan utanför bovärdskontoret senast den 5/1-2019.

 

Årsredovisningen

Du kan hämta en utskriven årsredovisning på bovärdskontoret om du inte har tillgång till dator, det finns ca 50 ex.

Entrédörrar

Det kommer att ske en översyn av alla entrèdörrar då det visat sig att  de inte stänger/låser, som de ska göra. Öbergs lås/nycklar står för insatsen.

Filter till köksfläktarna

Det finns ännu ett lager av filter till våra köksfläktar att köpa på bovärdskontoret. För att få bästa effekten av fläkten kan det kanske vara dags att byta.

Balkongprojektet

Efter en mindre justering av den ursprungliga tidsplanen är vi nu i mål med projektet!! Samtliga balkonger är renoverade, utbyggda och inglasade och alla har fått tillgång till sin balkong.

Några konstaterade fel kvarstår fortfarande, liksom besiktningsanmärkningar på de senast färdigställda balkongerna. Detta kommer att åtgärdas under januari månad.

Omedelbart efter jul-och nyårshelgerna kommer vi att gå ut med en enkät till samtliga boende  i balkonglägenhet där ni ombedes att lämna synpunkter på era intryck av projektet i sin helhet.

Ni kommer också att få möjlighet att redovisa de fel och brister som ni anser kvarstår vad gäller just er egen balkong.

Enkätsvaren kommer att redovisas på mest lämpliga sätt.

Postboxar

Brevbärarna har klagat på att postfacken inte töms från reklam o.d. De får inte plats att stoppa in ordinarie post. Tänk på att vända den röda skylten (ej reklam), utåt om ni inte önskar reklamblad. Max 2 namn på brevlådan!

Återigen har det placerats en del barnvagnar, cyklar och annat i trapphuset, vilket absolut inte får förekomma pga brandrisk.

Lucia

Vi vill tacka alla de boende (ca 25st) som kom och tittade och lyssnade på det duktiga lussetåget. Lite färre deltagare blev det dessvärre på kvällssittningen!

Vi vill också passa på att tacka vår förvaltare, Karin Alfredsson, för hennes intresse och engagemang  i att få detta lussefirande att fungera trots allt!! Tusen tack!!

Foto på hela balkongprojektet

En duktig fotograf på området, har genom hans fina bilder dokumenterat hela arbetets gång och följt etapp efter etapp. Dessa bilder kan beskådas i kvarterslokalen uppsatta på vägg lite provisoriskt ännu men slutresultatet lovas bli bättre.

Styrelsen önskar er alla en fröjdefull Jul och

Ett Gott Nytt År!!!

Logga in