Kjellstorpsbladet nr 1 2018
                          Ladda ner PDF

 

Årsstämman

Riktigt roligt att så många kom och deltog i de livliga diskussionerna och bra med engagemang och vilja till delaktighet även om åsikterna ibland går isär.

Ganska snart kallar vi till en extrastämma som ska bekräfta de nya formuleringarna i stadgarna.

På stämman valdes Samuel Johansson in som ny i styrelsen och vi hälsar honom hjärtligt välkommen

Samtidigt tackar vi Fredrik Stuhr Pedersen och Ulf Ljungström för deras goda och mångåriga insatser i styrelsen.

 

Balkongprojektet

Ännu återstår en hel del arbete innan balkongerna i hus 19 står klara och kan öppnas och tas i bruk av de boende. Arbetet med inglasning har påbörjats och när ni läser detta har man nog en ganska god bild av hur det kommer att se ut.

Vi måste än en gång påtala att containers som satts ut i anslutning till bygget endast är avsedda för NCC.

Vi vill också påtala att det av säkerhetsskäl är absolut förbjudet att avlägsna spärren som monterats för att det inte ska gå att öppna balkongdörren. Om detta sker monteras den dit igen och kostnaden för detta debiteras den boende.

Vi påminner också om att ni måste tömma era balkonger på allt lösöre, trätrall etc. Om NCC får merarbete för att balkongerna inte är tömda drabbas föreningen av en extra kostnad som kan komma att debiteras vidare till den boende som inte tömt sin balkong.

Stambyte

Frågan om stambyte kommer ofta upp, både från nyinflyttade och från redan boende i området. Vi vet ingen exakt tidpunkt, det beror bland annat på hur vi prioriterar i förhållande till annat nödvändigt underhåll och inte minst av hur den överhettade byggbranschen utvecklas.

Ett traditionellt stambyte innebär att samtliga badrum, även renoverade, kommer att rivas ut. Vi har sagt det tidigare och vill än en gång slå fast att ingen ersättning utgår för eventuella renoveringar som gjorts av badrum.

 

Porttelefoner

Meningen med att ha porttelefon är att vi ska kunna känna oss trygga. Ser man ett ansikte i monitorn som vi inte känner igen ska vi heller inte släppa in personen. Det har framkommit att någon släppt in personer i trapphuset som inte har någon anknytning där och därmed orsakat problem. Släpp inte in personer som ni inte känner eller som ni inte avtalat besök med.

 

 

Kameraövervakning

Med anledning av den dåliga städningen efter användande av tvättstugorna har styrelsen beslutat att sätta upp kameraövervakning, för detta beteende att kasta tvättmedelspaket och dylikt i den lilla papperskorgen som är avsedd till för ludd ifrån torktumlarna är oacceptabelt. Trots en massa tidigare påpekande fortgår detta. Det bör betonas att ingen kommer att sitta och titta på när boende tvättar eller tränar.

Avsikten är att i efterhand kunna se vem som slarvar, dessutom är det bara ett fåtal personer i styrelsen som har behörighet och tillgång till filmerna.

Även i gymmet kommer kameraövervakning att installeras då det är dåligt rengjort och redskapen inte återställda på sina platser efter användandet.

Alla som använder gymmet kommer att få skriva under en blankett där man förklarar att man är medveten om kameraövervakningen och samtycker till den.

  

Parkeringstillstånd

Observera att de gamla parkeringstillstånden nu är ogiltiga. Om man parkerar utan nytt p-tillstånd riskerar man få p-bot.

 

Medlemsaktiviteter

Vi kommer fortsättningsvis att placera ut containers vid kvartershuset inför vårstädningen. Tidpunkten kommer att meddelas senare. Gårdsmöten kommer också att hållas i kvarterslokalen under våren, närmare information om detta kommer framöver.

 

Klagomål från Park & Mark

Trädgårdsarbetarna från P&M har klagat på att det kastas matavfallspåsar i gårdarnas papperskorgar lite varstans. Detta blir naturligtvis ett attraktivt mål för råttor, vilka också har setts springa i gångarna på gårdarna. Det är sophusen och inget annat som gäller för vårt avfall!!

 

 

Det var allt för denna gången.

En fortsatt så god vinter man kan ha! 

Önskar styrelsen

 

       

                                             

 

 

                                           

 

 

 

 

 

Logga in