Kjellstorpsbladet nr 3 2017
Ladda ner PDF

 

 

 

Utrensning i trapphus 

Som ni kanske redan noterat finns det ett anslag i trapphusen som säger att en total utrensning ska ske i trapphusen.  Detta gäller t ex dörrmattor utanför dörrarna, skor, leksaker, barnvagnar, cyklar osv.osv. (Rullatorer är undantagna). Detta har påtalats många gånger tidigare men någon förbättring har dessvärre inte skett. Nu är det Brandinspektionen som riktar skarp kritik mot detta förhållningssättet.

Med anledningen av detta är vi nödsakade att forsla bort allt som inte hör hemma i ett trapphus och placera föremålen i ett förråd på området. Alla föremålen kommer att märkas upp efter trappnumren där de tagits ifrån. Detta arbete påbörjas v.12 och fortsätter tills allt är tömt.

Om ni vill ha tillbaka era saker får ni kontakta områdeskontoret och ge en beskrivning på föremålet som ni vill återfå och därefter placera det på lämplig plats!!

I samband med denna inventering, kommer även de små sophusförråden vid entréerna att brandbesiktigas. Om du vill närvara vid besiktningen, vänligen lämna namn och tel.nr i brevlådan vid områdeskontoret, i annat fall går man in med huvudnyckel. Inventeringen kommer att ske med början i v.12 och framöver.

 

 

 

Cyklande luffare

Vi har konstaterat att det finns ett par luffarkompisar som cyklar omkring i området med stora packningar på pakethållarna. De är väldigt intresserade av att komma in i sophusen för att kontrollera, i synnerhet, behållarna för småelektronik. De häller ut behållaren på golvet, tar det de vill ha och lämnar resten kvar på golvet vilket gör att Park & Mark får extra arbete med iordningsställandet efter dem.

Se dig gärna en gång extra över axeln när du besöker soprummen då de gärna slinker in med någon annan som öppnar. Se även till att dörren har låsts ordentligt när du lämnar soprummen.

 

 


Gymmet

Nu är äntligen gymmet färdigställt med nya maskiner och redskap!! Det har satts upp ordningsregler hur man ska bete sig efter ett träningspass och detta måste vi respektera för att genuina motionärer ska få ut det optimala av träningen!

Alla redskap ska återställas på sina ordinarie platser, redskap ska torkas av efter användandet, till detta har införskaffats stora pappersrullar och sprayflaskor för att rengöra med. En städare kommer att städa gymmet en gång per vecka. Om inte redskapen är placerade på sina platser, kommer inte städaren att utföra städen och gymmet kommer att STÄNGAS! 

 

Porttelefoner

Installationen av porttelefonerna kommer att påbörjas 27/3 enligt Öbergs, med start i hus 49 där testexemplaren redan är installerade. Boende blir informerade om när det är dags att komma in i deras lägenhet. Efter en lång väntan ser vi fram emot att detta projekt ska slutföras och att vi också ska bli riktigt nöjda med insatsen!!

 

 

Tvättstugor

På förekommen anledning vill vi påpeka att det finns en grovtvättstuga i kvartershusets källare som är till för att tvätta t. ex mattor, hästtäcken, hundfiltar osv. En boende fick sina finbyxor förstörda av en massa hår på plagget som tvättats i någon av de ordinarie tvättstugorna. Tråkigt!!

 

 

Balkongprojektet

Balkongprojektet löper på även om det kan tyckas drygt. Bygglov är inlämnat och det är en hel del ansökningshandlingar som ska godkännas, detta tar tid. Men vi kan väl med en viss förhoppning blicka fram mot höstsäsongen då kanske första spadtaget kan tas. Det ser vi fram emot!!

Detta var allt för denna gången!

 

Styrelsen önskar alla en skön ankommande vår!!

 

                                                                

 

Logga in