Kjellstorpsbladet nr 11 2017
Ladda ner PDF

 

Balkongprojektet

Som ni säkert minns informerades för drygt ett år sedan om hur kostnaden för renovering och inglasning skulle fördelas mellan de lägenheter som har balkong och de som inte har det. Det sades då att en omräkning av andelstalen skulle vara en framkomlig väg.

Efter samtal med jurister och ekonomer har styrelsen fått klart för sig att detta varken är speciellt smidigt eller i längden rättvist.

I stället tänker vi föreslå stämman i januari att lägenheter med balkong får en så kallad tilläggsavgift, en avgift som ettorna utan balkong inte drabbas av.

Konkret innebär det att månadsavgiften höjs för alla med 3% from januari 2018, alltså mindre än vad vi tidigare gått ut med.

From januari 2019 höjs månadsavgiften preliminärt med 3% samtidigt som tilläggsavgiften tillkommer.

Något preciserat belopp kan vi idag inte ange, men det är vår bedömning att månadsavgiften blir ungefär densamma som om omräkning av andelstalen hade gjorts.

Ytterligare information kommer i samband med kallelse till stämman och naturligtvis på själva stämman.

 

Parkeringstillstånd

Då det fortfarande är en hel del som inte hämtat ut sina p-tillstånd kan man gå till bovärdskontoret på onsdagar mellan 16.00-18.00 året ut för att hämta sitt tillstånd. De gamla fungerar fram till årsskiftet.

 

Körplåtarna

När nu kylan smyger sig på vill vi passa på att varna för att de plåtar som byggarna placerat ut på marken och som maskinerna ska köra på, kan bli väldigt hala att gå på när kyla och fukt samverkar.

 

Lussefirande

Onsdagenden13/12 kl.8.30  bjuds det på kaffe med lussebulleoch luciatåg med elever från Dalhemsskolan i Kvarterslokalen.

VARMT VÄLKOMNA!!

 

Avgiftshöjning på gymmet

Då vi har gjort diverse investeringar i gymmet med nya maskiner och dylikt har styrelsen beslutat höja avgiften till 500:- per 12 månaders löpande period fr om 8/11-2017.

De gamla taggarna blir ogiltiga vid årsskiftet, nya taggar hämtas på områdeskontoret onsdagar mellan 16.00-18.00.


Kolfilter till köksfläktar

Kolfiltren till köksfläktarna rekommenderas att bytas varje eller vartannat år, naturligtvis beroende på hushållets matvanor. Styrelsen har diskuterat om vi ev. skulle köpa in ett lager av dessa, då kanske till ett bättre pris och att boende kunde gå till områdeskontoret och köpa dessa. För att få ett grepp om hur stort intresset är, skulle vi vilja be er att ni fyller i talongen nedan med namn lgh.nr och tel.nr.

Vänligen lägg sedan talongen som finns i utdelat Kjellstorpsblad och i ovan pdf i brevlådan vid bovärdskontoret senast 5/12.

 

DET VAR ALLT FÖR DENNA GÅNGEN 

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA EN SKÖN ADVENT!!

Logga in