Kjellstorpsbladet nr 1-2 2017
Ladda ner PDF

 

 


Presentation av den nya styrelsen:

Ordförande: Jan Karlsson
V. ordförande:  Lalle Daneborn
Sekreterare: Kerstin Sköld
Ledamot: Ulf Ljungström
Ledamot: Ulf Pernetorp
Suppleant: Lena Petersson
Suppleant: Mica Stojkanjelovic
Suppleant: Fredrik Stuhr Pedersen

 

 

Vi hälsar alla välkomna, nya som gamla, till ett nytt verksamhetsår!

 

OBS!!!

Områdeskontorets nya öppettider är numera helgfria onsdagar 16.00-18.00.

 

 

OBLIGATORISK BRANDBESIKTNING V. 7 - 9

Under veckorna 7-9 kommer brandbesiktning av garagen att utföras. Vi ber er därför städa undan allt brandfarligt och eldfängt som kan tänkas vara förvarat där.

Om ägaren till garaget vill närvara vid besiktningen, vänligen lägg ett meddelande med ert tel.nr. och namn i brevlådan vid områdeskontoret. I annat fall kommer man att använda sig av huvudnyckel för att komma in i garagen!!

 

Porttelefoner

Arbetet med att dra elledningar till porttelefonerna har påbörjats i trapphusen. När allt eljobb är utfört börjar monteringen av telefonerna i lägenheterna. Det kan bli en del ljudstörningar under detta arbetet. Montören från Öbergs kommer att meddela när han vill komma in i just din lägenhet, förmodligen under mars månad.

 

Extrastämma 1/3 kl.18.00 OBS TIDEN!!

Med anledning av de nya stadgarna behöver vi ha en extrastämma. Separat kallelse kommer att skickas ut och stämman kommer att hållas i Kvartershuset.

 

Balkongprojektet

Styrelsen har nu gett Marie Sandberg på HSB-kontoret i uppdrag att lämna in ansökan om bygglov. Hon har även dragit igång processen med att hitta rätt entreprenör som ska utföra jobbet åt oss. Bollen är alltså i rullning men allt tar tid och allt ska göras grundligt och väl genomtänkt, vilket innebär att första spadtaget kanske kan göras någon gång på sensommaren.

 

Det var allt för denna gången! 

Styrelsen önskar en härlig      

ALLA HJÄRTANS DAG!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logga in