Kjellstorpsbladet nr 7 juli 2015
Ladda ner PDF

 

Enkäten:

Sammanlagt fick vi in 99 svar. Styrelsen tackar för att man tog tid till att svara den. Alla svar redovisas separat längst bak i Kjellstorpsbladet. Styrelsen har reflekterat över svaren och vi ska försöka ta lärdom. En sak som kom fram är att informationen har vi inte riktigt lyckats med. Styrelsen tar detta på stort allvar och kommer att arbeta vidare med den frågan. Bodil Alm i 43 B hjälpte oss att dra ”vinnarna” av 3 st. presentkort på Maxi. Dessa är : Lars-Göran Sandgren 17 B, Britt-Marie Holmberg 43 A och Fahim Atashaneh 45 A. Om någon är intresserad hur vi svarade 2012 på enkäten och vill jämföra med dagens enkät så mejla på styrelsen@hsbkjellstorp.se så ska ni få en kopia av svaren.

 

Information från valberedningen:

Karin Nilsson har på egen begäran avgått från valberedningen. Styrelsen och föreningen tackar henne för den tid och engagemang som hon har lagt ner.

 

 

Entrédörren till trappan:

 Många har säkert noterat att dörrarna till trappan stängs inte ordentligt. Vintersaltet har skadat aluminiumtröskeln så att den har börjat svälla. Detta medför att dörrarna inte kan sluta tätt. Styrelsen jobbar på saken och återkommer så fort vi vet mer vilket dröjer till hösten när semestrarna är över. När det blir aktuellt med halkbekämpning så får vi påtala problemet till Väla mark.

 

 

Nyttjanderättsavtal:

Alla som har en marklägenhet har fått via posten ett avtal hemskickat. Eftersom det är ett fel i avtalen så kommer ni att få ett nytt.( HSB har skrivit Berga istället för Kjellstorp) Alla ombeds att skicka in det korrigerade, underskrivna avtalet, även de som inte har en uteplats- notera på avtalet att uteplats saknas. Dessa nya avtal har tagits fram för att följa dagens nya juridiska krav.Vid överlåtelse kommer nyinflyttade att få skriva under ett nytt avtal så att de vet vilka regler som gäller.

 

 

Viktig info från styrelsen:

  • Vid inglasning av balkong, uppsättning av markis så måste bygglov ansökas. Kontakta föreningens förvaltare Karin Alfredsson för mer information. Karin når du på 042-199500 (HSB) eller på karin.alfredsson@hsbhbg.se
  • Bor du i en marklägenhet och vill bygga en uteplats. Kontaktaförvaltaren. ( Se ovan)
  • Det finns 2 st lediga garage. Är du intresserad kontakta Emelie påHSB på 042-199500.
  • Kontakta oss i styrelsen på: styrelsen@hsbkjellstorp.se eller via brev ibrevlådan vid bovärdskontoret.
  • Utanför 41 c har 2 st. cyklar omhändertagits. Är de dina, kontakta bovärden.
  • Trasig lampa i trappen- Meddela bovärden på 042-153345 eller mejla på bovard@hsbkjellstorp.se.
  • Mata inte fåglarna, det drar åt sig råttor och möss.

 

Det var allt för denna gången. Styrelsen önskar alla en härlig sommar.

 

 

Styrelsen

 

 

Logga in