Kjellstorpsbladet nr 5 maj 2015
Ladda ner PDF

 

Ny valberedning:

Onsdagen 6/5 på extrastämman valdes en ny valberedning. Den nya valberedningen består av Kenth Johansson ( sammankallande och ordförande), Karin Nilsson, Stefan Almström och Linda Norring. Vi önskar dem lycka till i sitt arbete.

 

Trädgårdsavfall:

Trädgårdsavfall kan slängas i fållan där trädgårdsavfallscontainern stod innan. Eftersom det framkommit att containern behöver tidsbegränsat bygglov, så har styrelsen valt att prova en avfallsfålla istället. Den kommer att byggas om inom snar framtid, men kan användas redan nu. Fållan är låst, du öppnar upp med din lägenhetsnyckel.                                                                                     Observera att alla slags påsar, såväl plast som papper är förbjudet att slänga där. NSR kräver att man ska kunna se avfallet för att kunna klassa det som trädgårdsavfall.

 

Renovering av garage:

Inom snar framtid kommer renovering utav garageväggarna att påbörjas. Väggarna är i dåligt skick ( detta gäller inte de nybyggda garagen) och det räcker inte att bara måla. Vilka garage som står på turordning att renoveras kommer meddelas i god tid så att man hinner ta ner all utrustning eller annan material som är upphängd på väggen. Det är även en god idé att låta bilen stå på parkeringen under den dag byte av vägg sker.

Vill du lära dig Boule?:

Boulegänget efterlyser nya spelare. Gemenskapen ökar på området när man lär känna varandra, både gammal som ung. Boulegänget träffas på onsdagkvällar, kom gärna och titta på.
Om du är intresserad, kontakta Lennart Lybeck på 042-157582 eller 0704-626600. Han berättar gärna mer.

 

 

Viktig info från styrelsen:

  • Vid inglasning av balkong, uppsättning av markis så måste bygglov ansökas. Kontakta föreningens förvaltare Karin Alfredsson för mer information. Karin når du på 042-199500 (HSB) eller på karin.alfredsson@hsbhbg.se
  • Det finns gott om lediga garage. Är du intresserad kontakta Emelie påHSB på 042-199500.
  • Kontakta oss i styrelsen på: styrelsen@hsbkjellstorp.se eller via brev ibrevlådan vid bovärdskontoret.

 

 

Det var allt för denna gången. Styrelsen önskar alla en härlig försommar.

 

Styrelsen

 

 

Logga in