Kjellstorpsbladet nr 3/4 mars-april 2015
Ladda ner PDF

 

3 ledamöter av valberedningen avgått 31/3:

Preliminärt den 6 maj kommer föreningen ha en extrastämma där en ny valberedning kommer att tillsättas. Kallelse kommer att komma i brevlådan. Kenth Johansson (sammankallande i valberedningen), Karin Nilsson och Stefan Almström har meddelat att de har avgått från valberedningen pga samarbetssvårigheter. Jörgen Mortensen sitter kvar. Är du intresserad att vara med valberedningen? Vet du någon som kanske är intresserad? Kom på extrastämman och föreslå dig själv eller någon annan.

 

Container till elavfall och grovsopor:

Helgen 24,25 och 26/4 finns containrar uppställda vid vändplatsen vid kvartershuset. Passa på att städa hemma, i förråd och garage. Observera att farligt avfall som målarfärg, bilbatterier och andra kemiska lösningar inte får slängas i containern. Öppettiderna för containrarna kommer att finnas i trappuppgången.                                                                                      

 

Viktig information till alla boende på området:

Slänten ner till Dalhemsvägen (mellan husen 17 och 43) är INGEN gångväg. Olycksrisk föreligger, t ex snubbel- och halkolyckor. Föreningen tar inget ansvar för att sanda, ploga eller på annat sätt hålla den i trim för gående.

 

Vill du lära dig Boule?:

Boulegänget efterlyser nya spelare. Gemenskapen ökar på området när man lär känna varandra, både gammal som ung.  Om du är intresserad, kontakta Lennart Lybeck på 042-157582 eller 0704-626600. Han berättar gärna mer.

 

 

Viktig info från styrelsen:

  • Vid inglasning av balkong, uppsättning av markis så måste bygglov ansökas. Kontakta föreningens förvaltare Karin Alfredsson för mer information. Karin når du på 042-199500 (HSB) eller på karin.alfredsson@hsbhbg.se
  • Onsdagen 25 mars hade föreningen en extrastämma där föreningens nya stadgar antogs. 39 medlemmar kom. Alla har fått de nya stadgarna i brevlådan. Vi ber alla som bor på området att sätta sig in i dessa. Har ni frågor så är ni välkomna att kontakta styrelsen.
  • Det finns gott om lediga garage. Är du intresserad kontakta Emelie påHSB på 042-199500.
  • Kontakta oss i styrelsen på: styrelsen@hsbkjellstorp.se eller via brev ibrevlådan vid bovärdskontoret.

 

 

Det var allt för denna gången. Styrelsen önskar alla en härlig vår.

 

Styrelsen

 

Logga in