Kjellstorpsbladet nr 2 februari 2015
Ladda ner PDF

 

Motionsrummet:

Vi är alla glada över vårt motionsrum. Avgiften är 100 kr/kalenderår, betala hos bovärden så kan du utnyttja det. Eftersom det används aktivt så har styrelsen beslutat att se över behovet av nya maskiner. 
Underhållskostnaderna har ökat och vi flaggar för höjd avgift januari 2016 som ska täcka kostnaderna för motionsrummet. Om någon vill hjälpa styrelsen med motionsrummet så tar vi tacksamt emot förslag eller hjälp.

Nya taxor from 1 april:

Övernattningslägenheten:
Dygn 1: 400kr,  Dygn 2-6: 300 kr,  Vecka: 1500kr,  Deposition 1000kr.

Festlokalen:
700kr / dygn, Deposition: 1000kr.

 

Nytt avtal om städningen i trapporna: 

Styrelsen har gjort en ny upphandling utav städningen. Samma företag fortsätter men med minskad månadskostnad på ca 2400 kr. Många bäckar små…

 

Hemmasnickare i farten: 

Var försiktiga när ni borrar i väggarna. Nu har olyckan varit framme. Man har borrat rakt igenom en vattenledning med påföljd att det blivit en vattenskada. Kostnaden för skadan kommer att falla på personen som bor i lägenheten.

  

Extra stämma:

Onsdagen 25 mars kl. 18.30 kommer föreningen att hålla en extra stämma där föreningens nya stadgar antas. För att föreningen ska kunna anta de nya stadgarna så måste de klubbas igenom på två stämmor. Separat kallelse kommer att skickas till alla hushåll.

 

 

Efterfrågad info:

På stämman ville man veta hur mycket som styrelsen tagit ut i pengar för extraarbete. Under tiden 1/8 2013 – 31/9 2014 tog styrelsen ut 19.000kr, detta har bland annat tagit ut för: Renovering och färdigställning av kvarterslokalen, containervaktning i samband med föreningens städdagar, utemiljöbesiktning.

 

Viktig info från styrelsen:

  • Vid inglasning av balkong, uppsättning av markis så måste bygglov ansökas. Kontakta föreningens förvaltare Karin Alfredsson för mer information. Karin når du på 042-199500 (HSB) eller på karin.alfredsson@hsbhbg.se
  • Det finns gott om lediga garage. Är du intresserad kontakta Emelie påHSB på 042-199500.
  • Kontakta oss på: styrelsen@hsbkjellstorp.se eller via brev ibrevlådan vid bovärdskontoret.
  • Husdjur i bastun är förbjudet.
  • Du som råkade få med dig duschslangen från bastun - lämna gärna tillbaka den.

 

Det var allt för denna gången. Styrelsen önskar alla en härlig senvinter och säkert så längtar vi alla till våren.

 

 

Styrelsen

Logga in