Kjellstorpsbladet nr 12 december 2015
Ladda ner PDF

 

Lucia-Kaffe:

Söndagen 13 dec kl. 11.00-12.30 bjuder föreningen på Lucia-kaffe uppe i föreningslokalen. Delar av styrelsen närvarar och kom gärna för att träffa oss och andra som bor på området. Vi hade gärna haft traditionell Luciafirande, men tyvärr tackade alla som tillfrågades att lussa hos oss nej.

 

Årsmöte:

När?  12 januari 2016 kl. 18.30
Var?   I matsalen, Dalhems centrum

Boka in datumet i din kalender redan nu. Kom och gör din röst hörd. Separat kallelse kommer när tiden närmar sig. Vill du jobba med styrelsefrågor? Kontakta i så fall valberedningen.

 

Allmän uppmaning till alla på området:

Reser du bort under jul/nyår be grannen vara extra uppmärksam på främmande människor som rör sig i området. Vi alla kan hjälpas åt med detta.

 

Utemiljö:

På våren, 1 april kommer Park & Mark ta över ansvaret av skötseln av utemiljön. Vi tackar Väla Mark & Trädgård för gott samarbete. I början kan det uppstå problem, t ex lampor som inte fungerar, innan P&M har kommit in i arbetet. Vi ber alla ha överseende med detta. Det är P&M som redan nu sköter snöröjningen på vårt område. ( De kommer att åtgärda skadorna som uppstod i samband med snöröjningen).

 

Nya ljuskällor i pollarna:

Styrelsen har beslutat att byta ut ljusen i pollarna till energisnålare. Detta medför att ljuset inte längre är gulaktig utan vitare. Ni kan redan nu se skillanden vid altanen vid festlokalen där två provlampor är monterade.

 

Viktig info från styrelsen:

  • Vid inglasning av balkong, uppsättning av markis så måste bygglov ansökas. Kontakta föreningens förvaltare Karin Alfredsson för mer information. Karin når du på 042-199500 (HSB) eller på karin.alfredsson@hsbhbg.se
  • Bor du i en marklägenhet och vill bygga en uteplats. Kontaktaförvaltaren. ( Se ovan)
  • Kontakta oss i styrelsen på: styrelsen@hsbkjellstorp.se eller via brev ibrevlådan vid bovärdskontoret.
  • Trasig lampa i trappen- Meddela bovärden på 042-153345 eller mejla på bovard@hsbkjellstorp.se.

 

Brandsäkerhet:

Såhär i advent och jultid så myser vi  inomhus med tända ljus. Styrelsen vill påminna om brandsäkerheten. Köp gärna en brandfilt eller brandsläckare, det är bra att ha om olyckan är framme

 

Styrelsen vill tacka alla för gott samarbete under det gångna året och önskar alla en

 

Och

Gott nytt år!

 

Logga in