Kjellstorpsbladet nr 1 januari 2015
Ladda ner PDF

 

Årstämman:

Tisdagen 13 januari hade föreningen årsstämma och det kom runt 45 personer. Innan stämman så var det ett kort infomöte om föreningens ekonomi. Då ledamoten Peter Gjedved och suppleanten Rosa Misan aviserat att de avgår så valdes på stämman Roger Mattsson in som ledamot ( tidigare suppleant) och Marianne Olsson och Ulf Ljungström in som nya suppleanter. Som föreningens revisor fortsätter Sven Rönqvist.

Nuvarande styrelse består av:

Fredrik Stuhr Pedersen- Ordförande

Roger Mattsson- Vice Ordförande

Kerstin Sköld- Sekreterare

Ulf Pernetorp- Studieorganisatör

Helena Numminen-Ledamot

Marianne Olsson- Suppleant

Ulf Ljungström- Suppleant

 

Styrelsen och föreningen vill tacka Peter och Rosa för det fina arbete som de gjort i styrelsen.

 

 

Information om Bovärdskontoret:

Kontoret har varit stängt ett tag. Detta pga att styrelsen inte kunna garantera Kenths säkerhet. Styrelsen har jobbat med att samtala med Kenth och tillsammans fundera ut en lösning om hur man ska kunna hjälpa honom.
Nu vecka 4 öppnar kontoret igen. Nuvarande lösning är att Peter Gjedved, med styrelsens tillåtelse, sitter på kontoret tillsammans med Kenth under kontorets öppettider. Detta ger styrelsen tidsfrist att jobba på en långsiktigare lösning.

 

Extra stämma:

Tisdagen 10 mars kl. 18.30. hoppas vi på att föreningen kan hålla en extra stämma där föreningens nya stadgar antas. För att föreningen ska kunna anta de nya stadgarna så måste de klubbas igenom på två stämmor. Separat kallelse kommer att skickas till alla hushåll.

 

 

 

Viktig info från styrelsen:

  • Vid inglasning av balkong, uppsättning av markis så måste bygglov ansökas. Kontakta föreningens förvaltare Karin Alfredsson för mer information. Karin når du på 042-199500 (HSB) eller på karin.alfredsson@hsbhbg.se
  • Det finns gott om lediga garage. Är du intresserad kontakta Emelie påHSB på 042-199500.
  • Kontakta oss på: styrelsen@hsbkjellstorp.se eller via brev i brevlådan vid bovärdskontoret.

 

 

Det var allt för denna gången. Styrelsen önskar alla en härlig vinter.

 

 

 

 

Styrelsen

Logga in