Kjellstorpsbladet nr 5 maj 2014
Ladda ner PDF

 

En solskenshistoria:

Styrelsen vill delge ett mejl som kom till oss. Visst har vi fantastiska barn här på området!

Från: XXXXXX
Datum: 27 april 2014 13:38:00 CEST
Till: "styrelsen@hsbkjellstorp.se"
Ämne: Från hjärtat

Söndagen den 27 april lastades och röjdes till containern vid kvartershuset.
Jag lånar vagnen med luftgummihjul. När jag kommer till gräsplätten vid lekplatsen
ropar några av barnen: "BEHÖVER DU HJÄLP? - Ja, svarar jag i solgasset och 6 eller 7 pojkar och flickor från olika familjer kommer springande, följer mig ner i källaren
och hjälps åt, allihopa, att bära upp hyllor och gavlar till vagnen. Det gick på nolltid, lovar jag. Om jag behöver hjälp en annan gång är det bara att säga till! Jag blev mycket glad och tycker det är fantastiskt
med en lekplats befolkad av så vänliga barn! Vid containern var det samma goda vilja att hjälpa. Tusen tack med månadens ros till barnen!

XXXXXXX, tant och granne med lekplatsen

   

 

Ny förvaltare:

Vi hälsar Karin Alfredsson välkommen som vår nya förvaltare. Lasse som vi hade tidigare har slutat på HSB. Du når Karin via växeln 042-199500 eller karin.alfredsson@hsbhbg.se

 

 

Viktig information angående dosor till telefon, TV och dator:

Vid flertal tillfällen den senaste tiden har man i samband med renovering helt kallt rivit bort dosorna. Detta har medfört att TV, dator och telefon slocknat i hela huset eller för dem som bor i samma trappa. Man får ABSOLUT INTE ta bort dessa dosor.  Dessa dosor tillhör föreningen och att återställa får personen som orsakat felet betala. (Senast så kostade det en boende 7000kr!) Var även uppmärksam när du borrar, så att du inte borrar i kablarna.

 

 

Viktig information från styrelsen:

  • Vid störningar kontakta förvaltaren. Ring på 042-199500 när du behöver komma i kontakt med förvaltaren.
  • Det finns många lediga garage på området. Vid intresse så kontakta Emelie Nordström på 042-199531 eller emelie.nordstrom@hsbhbg.se

 

  • Spela inte musik så högt så att du stör dina grannar. Det finns inget i lagen som säger att du får spela hög musik fram till kl 22.00. Däremot så säger lagen att inte får störa dina grannar dygnet runt. Musikvolymen ska alltid anpassas så att grannarna inte blir störda
    (Det finns de som jobbar natt och behöver sova dagtid)

 

 

  • Bilkörning på gång/cykelbanan är förbjudet. Men skulle du av olika anledningar behöva köra där så iaktta försiktighet. Vi har många barn på området. Sänk farten!
  • Var aktsam om andras bilar på parkeringen.  Lär barnen att öppna dörrarna försiktigt.

 

Styrelse vill berömma alla garage hyresgäster. Vid brandbesiktningen så fann man att det var bättre ordning i garagen än vid förra kontrollen. Brandkontrollen är en årlig kontroll som fastighetsägaren är tvungen till enligt lag. Samarbetet har fungerat  bra och man har tagit till sig råd och sett till att det inte finns brandfarliga vätskor i garaget.

 

 

 

Kontakta oss på:

styrelsen@hsbkjellstorp.se eller via brev i brevlådan vid bovärdskontoret.

Styrelsen önskar alla en skön maj.

 

Vid datorn Helena Numminen

 

Logga in