Kjellstorpsbladet nr 2 februari 2014
Ladda ner PDF

 

Dagens ros:

Styrelsen vill tacka vår bovärd Kenth för det fantastiska arbete han gjort i samband med det brunna sophuset. Han har öppnat dörrar, ringt samtal och förmedlat kontakter så att arbete gått på ett smidigt sätt och rekordfort. Förvaltaren ”Lasse” vill också uttrycka sitt Tack till Kenth.

 

 

Bänkar och bord:

Styrelsen har beslutat att 22 bänkar och 5 bord ska bort på området. Några sopkorgar kommer också att flyttas. Varje gård kommer att ha bänkar kvar, endast antalet minskas. Efter att fått in flera offerter har styrelsen beslutat att ge arbetet till Väla mark. Bänkarna kommer att restaureras, det blev mycket billigare så.

 

 

Fontänen:

Fontänen kommer att sättas igen. All elktronik och vatten kommer att finnas att finnas kvar om någon styrelse i framtiden vill öppna upp fontänen igen. Hur mycket vi än tycker om fontänen så känner sig styrelsen tvingad till detta. Missbruk av fontänen i form av vandalism, bad och hundbad har gjort att vi tagit beslutet. Dessutom ställer myndigheter idag stora krav på fastighetsägare om riskplanering och dokumentation. Vattnet får inte överstiga 20 cm och ska mätas och dokumenteras. (Detta så att skuldfrågan kan avgöras vid en eventuell drunkning)
Fontänen kommer att få svajande växter som kommer att vara belysta.

 

 

Viktig information från styrelsen:

  • Lars Jönsson, vår förvaltare, kan man nå på mejladress: lars.jonsson@hsbhbg.se   Mejla gärna om du har frågor eller åsikter.

Det går bra att även ringa på 042-199500.

  • Varje tvättstuga har fått en egen liten sopkorg där endast ludd, grus och damm får slängas. Observera att inga tvättmedel- eller sköljmedelsförpackningar får slängas i tvättstugan!


  • Det finns många lediga garage på området. Vid intresse så kontakta Emelie Nordström på 042-199531 eller emelie.nordstrom@hsbhbg.se


  • Låskolvarna i ytterdörrarna är bytta. Nu kommer man in i trappan både med lägenhetsnyckeln och brickan på nyckeln.


  • Reklam: Det förekommer reklam både på tavlan i trappan och i våra brevfack från firmor/personer som erbjuder sina tjänster. Det åligger var och en att själv kolla upp företagen/ personerna om man vill göra rut/rot avdrag. Styrelsen tar inget ansvar för detta. Endast material på informationstavlor med låst glasdörr tar styrelsen ansvar för. Detta gäller både trappan och info-tavlor utomhus. (Såklart tar vi inte ansvar för lappar som klistrats utanpå glaset)
  • Soptömning: Den fungerar väldigt dåligt för tillfället. NSR har en massa olika privata åkare som ska urföra tömningarna. Detta har inte fungerat, då ”höger handen inte vet vad vänster gör.” Totalt kaos som följd. Styrelsen har upprepade gånger ringt om detta.

 

Kontakta oss på:

styrelsen@hsbkjellstorp.se eller via brev i brevlådan vid bovärdskontoret.

Styrelsen önskar alla en härlig vinter.

Vid datorn Helena Numminen

Logga in