Kjellstorpsbladet nr 10 oktober 2014
Ladda ner PDF

 

Jippiiii…..vi har en hemsida! 

www.hsbkjellstorp.se

Gå gärna in och titta. Via hemsidan kan du även boka tvättstugan.

 

Gårdsmöten:

Kom och samtala om Brf Kjellstorp. Styrelsen informerar helt kort vad som händer på området just nu och vad som väntar i framtiden, t ex fönsterbyte, takbyte ( enligt gällande underhållningsplan - ett arbetsredskap för styrelsen). Vad förväntar ni i framtiden? - kom och berätta.

 Vi träffas vid kvartérslokalen kl. 18.30 följande dagar: 28 oktober rött område, 29 oktober blått område och 30 oktober grönt område.  
Föreningen bjuder på fika. 

 

Motioner till stämman:

Gör din röst hörd. Styrelsen tar gärna emot motioner till stämman. Lämna in dem senast 31 oktober. Lägg din motion i ett slutet kuvert i brevlådan vid bovärdskontoret. Skriv ”motion till årsstämman” på kuvertet. Kom ihåg att motionen måste vara underskriven, med namnförtydligande och lägenhetsnummer så att vi kan behandla den.

 

Viktig info från styrelsen:

  • Vid inglasning av balkong, uppsättning av markis så måste bygglov ansökas. Kontakta föreningens förvaltare Karin Alfredsson för mer information. Karin når du på 042-199500 (HSB) eller på karin.alfredsson@hsbhbg.se
  • Vinterbeskärning kommer att utföras av Väla Mark senare under vintern.
  • Överlåtelsepriserna har efter uträkning ökat med 56,4% de senaste 10 åren. De senaste 5 åren så ligger ökningen på 0 %. (Vissa föreningar har minskat med 28%) Uträkningen är utförd av HSB.
  • Vid fest i lokalen. Tänk på dina grannar och dämpa ljudnivån efter kl. 24.00. Håll även dörrar stängda så hörs inte musiken så mycket.
  • Styrelsen har beslutat att stänga/låsa toaletterna i källaren pga upprepade stölder av rör, toasits mm.
  • Kontakta oss på: styrelsen@hsbkjellstorp.se eller via brev i brevlådan vid bovärdskontoret.

 

Vid datorn Helena Numminen

Logga in